Najczęściej wykorzystywane rodzaje biomasy w Polsce

Stale rosnące potrzeby energetyczne oraz jednoczesne dostrzeganie zagrożeń, które wynikają z eksploatacji naszej planety, sprawiają, że należy skupić się na efektywniejszym i zrównoważonym pozyskiwaniu energii. W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem cieszy się biomasa i potencjał jej wykorzystania do produkcji paliwa. Jak sytuacja tego źródła energii wygląda w Polsce?

Trendy wykorzystania biomasy w polsce

Biomasa to nic innego jak wszelka materia organiczna pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Zaliczyć do niej możemy między innymi:

  • odpady i produkty rolne oraz leśne,
  • odchody zwierzęce,
  • tłuszcze zwierzęce i roślinne,
  • rośliny energetyczne.

Te źródła energii były wykorzystywane przez człowieka już od wielu tysięcy lat, jednak w dobie XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej, ich rola spadła na drugi (lub nawet trzeci plan). Obecnie obserwuje się silny trend w zwiększaniu jej udziału w produkcji energetycznej, który z łatwością można dostrzec, analizując zmiany w branży zachodzące przede wszystkim w ciągu ostatniej dekady.

Jak donoszą źródła, obecnie nawet 85% energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii pochodzi właśnie z procesów przetwarzania biomasy. Może być to zaskakujący wynik, zważywszy na fakt, że coraz większą, medialną sławę zyskują takie rozwiązania jak przydomowe elektrownie wiatrowe czy panele fotowoltaiczne.

Najistotniejsze rodzaje biomasy

Nikogo nie powinno jednak dziwić to, że niektóre rodzaje tytułowego biopaliwa wykorzystywane są chętniej niż inne. Wynika to przede wszystkim z różnic w wartości energetycznej, problematyki transportu i obróbki. Jednak które rodzaje biomasy cieszą się w Polsce największą popularnością?

Pelet i brykiet

Niekwestionowanymi królami naturalnych źródeł paliw są pelet i brykiet. Produkty te to nic innego jak odpady drewniane, które zostały odpowiednio spreparowane, a konkretniej – sprasowane pod wysokim ciśnieniem do postaci niewielkich wałków. Jak pokazują badania, ten rodzaj biomasy charakteryzuje się podobną wartością opałową, co węgiel. Z tego powodu, a także z racji swojej „czystości” pelet i brykiet stają się źródłami energii wykorzystywanymi na coraz większą skalę – także przez użytkowników prywatnych.

Słoma

Pozyskiwana przez rolników słoma to biomasa, która służy do produkcji ciepła przede wszystkim w bliskich odległościach od miejsca jej zbioru. Wynika to zazwyczaj z problemów związanych z transportem sporych obiektów, którymi bele słomy są bez wątpienia. Surowiec ten odznacza się stosunkowo dużą wartością opałową, która może skutecznie pomóc w ogrzewaniu budynków mieszkalnych czy gospodarczych.

Rośliny energetyczne

Podstawowym celem upraw roślin energetycznych jest zapewnienie stałej podaży – dającego się kontrolować – surowca do produkcji zielonej energii. Największym uznaniem w branży cieszą się przede wszystkim takie gatunki jak:

  • wierzba wiciowa,
  • topinambur,
  • miskant olbrzymi,
  • ślazowiec pensylwański.

Wymienione gatunki roślin cechują się przede wszystkim intensywnym wzrostem na każdym etapie rozwoju. Nie mniej istotny jest także skład drewna, a w tym także odpowiednie proporcje takich budulców jak hemiceluloza czy lignina. Jednocześnie należy wspomnieć, że z uprawami tego typu wiążą się pewne trudności jak np. potrzeba przeznaczenia dużego areału na monokulturę czy problematyczny transport.

Podsumowanie

Wykorzystanie biomasy w Polsce (Więcej przeczytasz TUTAJ) stale rośnie. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być potrzeba znalezienia źródła energii, które zminimalizuje negatywny wpływ ludzkości na środowisko. Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę z tego, że naturalny surowiec nie jest pozbawiony wad.